Cennik

CENNÍK UBYTOVANIA V HOTEL SVORADOV :

počet nocí jednolôžková izba

dvojlôžková izba

(cena za izbu)

trojlôžková izba

(cena za izbu)

1 - 5 40 € 60 € 70 €
6 - 14 30 € 45 € 50 €
15 a viac 20 € 30 € 40 €

 

1) Ceny sú stanovené v zmysle zákona č.18/96 Zb. o cenách a vyhl. 87/96 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
2) V cenách nie je započítaná daň za ubytovanie na území hl.mesta SR Bratislavy, ktorá je v zmysle VZN hl.m. SR Bratislavy č.4/2003 o dani za ubytovanie ku dňu platnosti tohto cenníka 3,50 EUR za osobu a každé prenocovanie.
3) Cena za ubytovanie (vrátane dane za ubytovanie) sa platí vopred v hotovosti alebo kartou na recepcii.
4) Ceny sú stanovené za osobu, resp. za izbu, vrátane DPH.